Site logo
Description

Caravane Earth Animation Therapy

Innovative art therapy for children with learning difficulties or in difficult life situations.

In every community on Earth, there are children in need of mental health support. In every community on Earth, there are children in need of special care when it comes to socialising. In partnership with Studio DA, Caravane aims to give these children tools and guidance in a unique form of art therapy: making their own cartoons.

Cartoon therapy has been proven as an effective mental health and socialising method for children with learning difficulties, and children in difficult life situations. It is an immersion into a creative world. Writing their own stories, drawing their own characters, animating, recording, editing and narrating their own cartoons all proved a safe space for empowerment and socialising. It is a process of teamwork, building self-confidence, reflecting and improving mental health that Studio DA has been developing since 2008.

Caravane Earth ondersteunt animatietherapie

Innovatieve kunsttherapie voor kinderen met leermoeilijkheden of in moeilijke levenssituaties.

In elke gemeenschap op aarde zijn er kinderen die geestelijke gezondheidsondersteuning nodig hebben. In elke gemeenschap op aarde zijn er kinderen die speciale zorg nodig hebben als het gaat om sociale contacten. In samenwerking met Studio DA wil Caravane deze kinderen handvatten en begeleiding geven bij een unieke vorm van kunsttherapie: het maken van hun eigen tekenfilms.

Het is bewezen dat cartoontherapie een effectieve mentale gezondheids- en socialisatiemethode is voor kinderen met leermoeilijkheden en kinderen in moeilijke levenssituaties. Het is een onderdompeling in een creatieve wereld. Het schrijven van hun eigen verhalen, het tekenen van hun eigen personages, het animeren, opnemen, bewerken en vertellen van hun eigen cartoons, bleken allemaal een veilige ruimte voor empowerment en gezelligheid. Het is een proces van teamwerk, het opbouwen van zelfvertrouwen, het reflecteren en verbeteren van de geestelijke gezondheid dat Studio DA sinds 2008 heeft ontwikkeld.

Open
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Sunday

  N/A

 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • February 23, 2024 10:57 am local time

Primary Categories
Contact business

 • No comments yet.
 • Add a review