Site logo
Description

Guided & intimate horseback riding tours on good-natured Icelandic horses in the beautiful Danish nature – just outside Copenhagen. Small groups divided by riding skills for both children & adults.

Briefly about me

My name is Lenna Heinrichs, I am the owner of Copenhagen Horseback Riding and I have ridden horses since I was 10. I first introduced the horses in my work as a teacher in 2004 when working with 0 – 14 year old children and saw its positive impact immediately. In 2007, I started a new job with psychologically vulnerable young people between 15 – 25 years old. Riding and being with horses gave these young people more peace of mind and a better life. I began to take young people out to the horses every week, and it quickly became an integral part of my work.

In 2014, I started training as an equine-assisted therapist to get new inspiration and to add more theory to my work with horses and people. I have, besides my education, experience with mentally vulnerable people who suffer from ADHD, OCD, anxiety, autism, neglect and eating disorders.

Riding therapy is for children, adolescents and adults who need help to open up their emotions. We achieve this through interacting with the horse and nature.

Authorized equine-assisted therapist 2015.
– Course in Riding Therapy for therapists and professionals.
– “School for hippotherapy” v / Marie-Louise Demant & Gerd Weber.
– Ongoing supervision received by Marie-Louise Demant & Gerd Weber.
– Member of the SAB (Association of Alternative Therapists).

Copenhagen Ridning Ridning & terapi for børn og voksne Primær

Guidede og intime rideture på godmodige islandske heste i den smukke danske natur - lige uden for København. Små grupper divideret med ridefærdigheder for både børn og voksne.

Kort om mig

Mit navn er Lenna Heinrichs, jeg er ejer af Copenhagen Ridning og har ridet heste siden jeg var 10. Jeg introducerede hestene første gang i mit arbejde som lærer i 2004, da jeg arbejdede med 0 - 14 årige børn og så de positive påvirke straks. I 2007 startede jeg et nyt job med psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år. At ride og være med heste gav disse unge mere ro i sindet og et bedre liv. Jeg begyndte at tage unge mennesker ud til hestene hver uge, og det blev hurtigt en integreret del af mit arbejde.

I 2014 begyndte jeg at træne som hesteassisteret terapeut for at få ny inspiration og tilføje mere teori til mit arbejde med heste og mennesker. Jeg har udover min uddannelse erfaring med mentalt sårbare mennesker, der lider af ADHD, OCD, angst, autisme, forsømmelse og spiseforstyrrelser.

Rideterapi er for børn, unge og voksne, der har brug for hjælp til at åbne deres følelser. Vi opnår dette ved at interagere med hesten og naturen.

Autoriseret hesteassisteret terapeut 2015.
- Kursus i rideterapi for terapeuter og fagfolk.
- “Skole for hippoterapi” v / Marie-Louise Demant & Gerd Weber.
- Løbende tilsyn modtaget af Marie-Louise Demant & Gerd Weber.
- Medlem af SAB (Association of Alternative Therapists).

Follow us
Open
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Sunday

  By appointment only

 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • February 23, 2024 9:35 am local time

Primary Categories
Secondary Categories
Contact business

 • No comments yet.
 • Add a review