Site logo
Description

DIS i Danmark Children with Special Needs Summer Course

Children with Special Needs Summer Course

This class challenges your ideas about ‘special needs.’ You are situated within the concept of Nordic pedagogy in order to examine the topics of inclusion and quality of life within the Danish social welfare system. For example: How does the school or the child contribute to educational challenges? With your class, you will discuss, research, and try hands-on specialized pedagogical approaches and training methods. From a Nordic perspective, the concept of ‘special needs’ is examined through issues of inclusion, quality of life, and outside relationships. While this course focuses on ‘special needs’ in a broad sense, it does not look at various diagnoses, or educational/psychological techniques employed for specific disorders.

DIS i Danmark Børn med sommerkursus med særlige behov

Børn med særlige behov sommerkursus

Denne klasse udfordrer dine ideer om 'særlige behov.' Du befinder dig inden for begrebet nordisk pædagogik for at undersøge emnerne om integration og livskvalitet i det danske sociale velfærdssystem. For eksempel: Hvordan bidrager skolen eller barnet til uddannelsesmæssige udfordringer? Med din klasse vil du diskutere, undersøge og prøve praktiske specialiserede pædagogiske tilgange og træningsmetoder. Fra et nordisk perspektiv undersøges begrebet 'særlige behov' gennem spørgsmål om inklusion, livskvalitet og eksterne forhold. Mens dette kursus fokuserer på 'særlige behov' i bred forstand, ser det ikke på forskellige diagnoser eller pædagogiske / psykologiske teknikker, der anvendes til specifikke lidelser.

Open
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Sunday

  By appointment only

 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • February 23, 2024 11:10 am local time

Primary Categories
Contact business

 • No comments yet.
 • Add a review