Site logo
Description

Inter-Acting (Theatre autism)

InterActing is a non-profit theater program that encourages teenagers and students with autism through improvisation skills to break out of their patterns of ritual and routine to embrace the unexpected. These life skills will help young people with autism to become more confident and enjoy interacting with the (non-autistic) world around them.

Through engaging exercises, we teach our students to become more flexible and confident, but most importantly we want them to have fun.

Autistic teenagers often find conversations challenging and unpredictable. At the same time, they come into an age where they want to belong to the group, yet they have a harder time making connections with peers. This can lead to feeling misunderstood and they end up isolated.

InterActing is a theater school that also serves as a meeting place. In our safe environment, participants playfully learn to interact with each other and complement each other’s ideas, while laughing and having fun. Moreover being an actor is cool, as they all watch YouTube stars.

With the basic principles of improvisation theater, Boom Chicago’s professional actors, together with ChildCenter’s supervisors, work with the teenagers. The goal is to turn scripted behavior into a meaningful interaction. InterActing wants to help these young people develop from imitation to conversation to improvisation.

Interacting (theater autisme)

InterActing is een non-profit theaterprogramma dat tieners en studenten met autisme door middel van improvisatievaardigheden aanmoedigt om uit hun rituele en routineuze patronen te breken en het onverwachte te omarmen. Deze levensvaardigheden zullen jonge mensen met autisme helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen en te genieten van interactie met de (niet-autistische) wereld om hen heen.

Door middel van boeiende oefeningen leren we onze studenten flexibeler en zelfverzekerder te worden, maar het allerbelangrijkste: we willen dat ze plezier hebben.

Autistische tieners vinden gesprekken vaak uitdagend en onvoorspelbaar. Tegelijkertijd komen ze op een leeftijd waarin ze tot de groep willen behoren, maar het is moeilijker om contacten te leggen met leeftijdsgenoten. Dit kan ertoe leiden dat ze zich onbegrepen voelen en dat ze geïsoleerd raken.

InterActing is een theaterschool die tevens dienst doet als ontmoetingsplek. In onze veilige omgeving leren deelnemers spelenderwijs om met elkaar om te gaan en elkaars ideeën aan te vullen, terwijl ze lachen en plezier hebben. Bovendien is het cool om acteur te zijn, want ze kijken allemaal naar YouTube-sterren.

Met de basisprincipes van improvisatietheater werken de professionele acteurs van Boom Chicago, samen met de supervisors van ChildCenter, samen met de tieners. Het doel is om scriptgedrag om te zetten in zinvolle interactie. InterActing wil deze jongeren helpen zich te ontwikkelen van imitatie naar conversatie naar improvisatie.

Follow us
Open
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Sunday

  By appointment only

 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • December 2, 2023 4:20 pm local time

Primary Categories
Contact business

 • No comments yet.
 • Add a review