Site logo
Description

I have often had the inspiring experience of guiding people into that creative space where something new, free and vital comes into play for them.

Through simple drawing, painting and clay sculpting exercises art therapy can:

initiate a process of change within you
stabilize imbalance
rediscover your original nature
liberate repressed resources and allow vitality and creativity to flow freely again.

WORKSHOPS
I’ve held workshops with:
Confirmands, pre-confirmands, nursing home residents, the mentally ill, asylum seekers, businesses, private individuals

Themes I’ve worked with:
Friendship, creation, love, visions, faith, nature, pets, picture memories, life stories, adventure travel, light/dark contrast

We agree on the theme together.
I supply all materials.

During the workshop we work with:
Collage painting, frescoes, altar pieces, painting, still life, clay

The workshop may either be a single 1 ½ -2 hour session or a course consisting of multiple sessions.

Szibelle BILLEDKUNSTNER / MALER

Jeg har ofte haft den inspirerende oplevelse af at lede folk ind i det kreative rum, hvor noget nyt, frit og vitalt spiller ind for dem.

Gennem simpel tegning, maleri og lerudformning kan kunstterapi:

indlede en forandringsproces inden i dig
stabilisere ubalance
genopdag din oprindelige natur
frigør undertrykte ressourcer og lad vitalitet og kreativitet flyde frit igen.

WORKSHOPS
Jeg har afholdt workshops med:
Konfirmanter, præ-konfirmationer, plejeboliger, psykisk syge, asylansøgere, virksomheder, privatpersoner

Temaer, jeg har arbejdet med:
Venskab, skabelse, kærlighed, visioner, tro, natur, kæledyr, billedminder, livshistorier, eventyrrejser, lys / mørk kontrast

Vi er enige om temaet sammen.
Jeg leverer alt materiale.

Under workshoppen arbejder vi med:
Collagemaleri, fresker, alterstykker, maleri, stilleben, ler

Workshoppen kan enten være en enkelt 1 ½ -2 timers session eller et kursus bestående af flere sessioner.

Contact Information
Follow us
Open
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Sunday

  By appointment only

 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • December 2, 2023 4:56 pm local time

Primary Categories
Contact business

 • No comments yet.
 • Add a review